Un concurs és una oportunitat de negoci

Vols aprofitar-la, se’t fa una muntanya, no saps per on començar, no tens temps,…

Tenim experiencia i ens agrada el què fem, t’acompanyem per…

Trobar i identificar els
concursos més adients

Entendre la documentació 

Preparar la teva millor oferta

Presentar la documentació amb totes les garanties

Sabies que…

…un concurs públic s’anomena licitació 

CATALUNYA

És la comunitat autónoma que més licitacions pública.

VOLUM

Al 2.022 es van publicar 14.678 licitacions per un import de 5.993.121.826€.

PRESENTACIÓ D’OFERTES

Actualment totes les ofertes es lliuren mitjançant eines electròniques.

BLA BLA

Bla bla bLA.